Ervaar je dat ook?  Dat dit covid 19 virus naast de nadelen ook deze mega crack in everything brengt? That this the place is where the light gets in?

Vanmorgen… Ik deed de huiskamerdeuren naar de tuin open. De nacht had regen gebracht. De tuin bedauwd, verfrist door de regen. En heerlijk! Nooit eerder dan vandaag rook de lucht zo heerlijk fris. Zuivere lucht, heerlijk opsnuiven…. genieten… In mijn eigen achtertuin. Dat waar ik mijn vakanties op afstem; ongerepte natuur met frisse lucht. Dat is nu hier.

Al -hoe lang nu? Negen weken intelligente lockdown? Waar zitten we op? Zo lang worden de luchtlagen niet meer geteisterd door vervuilende industrie en uitlaatgassen. Wordt ons consumptiegedrag niet meer gevoed. Zijn we tot stilstand gekomen.
En de regendruppels hadden de lucht nóg meer gezuiverd. En toen schoot mij te binnen: alle zegen komt van boven.

En ik zag een metafoor: al die luchtlagen, de stroming van wind, zuurstof, alle natuurlijke bestanddelen uit de atmosfeer, die boven onze kruinen ons met de hemel, het universum verbinden.

Al die luchtlagen die wij als mens vervuilen. Door onze minds, waarin de illusie regeert dat wij door meer en meer te kopen, te consumeren, het geluk kunnen vinden waar we zo naar hunkeren. Waar we achteraan rennen.
Terwijl wij als mensen maar één manier kunnen vinden naar wezenlijk geluk. Door onze mind tot stilstand te brengen en de weg naar binnen te gaan. Door te gaan voelen, met ons hart te verbinden met onze ware natuur, en met dé natuur. Om te ervaren en te luisteren, waardoor het lichaam kan ontspannen, en de eeuwig ratelende gedachtenfabriek tot stilstand komt. Om te kunnen luisteren naar wat onze ziel ons influistert. Daar, in de stilte waar de echte verbinding te voelen is, en waar je gewaar kunt worden van een veld van eenheid, dat wat ons verbindt en waar transformatie en gevoelens van geluk in jouzelf te ervaren is. Waar inspiratie je de weg wijst. En hoe je een licht kan zijn voor jezelf, de mensen om je heen en voor deze wereld.

Deze tijd nodigt ons uit deze weg naar binnen te maken. Allemaal op onze eigen eilandjes, de huiskamers, binnen onze anderhalve meter afstand. Om tegen te komen wat er in de weg staat om deze verbinding te ervaren. En te leren rusten in de ruimte die eindeloos potentieel de kans geeft om vorm te geven. Geïnspireerd, onze handen en handelen verbonden met hart en hoofd en op deze manier, je eigen stukje van de wereld vormgeven en daar waar je bereik ligt. Zodat we stap voor stap, ieder op onze eigen manier én samen in co-creatie het natuurlijke verloop van de orde van de natuur -onze eigen natuur- en de balans op aarde in de natuur, onze samenleving kunnen herstellen.

Dáár is het werk te doen: nu onze economie tot stilstand is gebracht, wij genoodzaakt zijn voortdurend een pas op de plaats te maken, om óók onze minds tot stilstand te brengen. Een belangrijke, zo niet noodzakelijke weg om liefde boven angst te kunnen blijven kiezen. En om zo een bijdrage te kunnen hebben in het vormgeven van een nieuwe wereld, in balans.
Met als basisprincipes zoals als de opstellingen die ik geef: iedereen en alles heeft een plek, mag er zijn, niemand of niets wordt buitengesloten en er is een balans tussen geven en nemen. Naar elkaar en de aarde als geheel en haar ecosysteem. Zodat dit een leefbare en vreugdevolle wereld mag worden voor alles wat leeft.